گردو خوشه ای
گردو خوشه ای

 

فروش ویژه گردو خوشه ای

نهال گردو بذری و نژاد دار بوده و پیوندی نمی باشد

ویژگی :درخت شاخه دار

تعداد محدود

 

 

به امید ابادانی ایرانی سرسبز و شاد

 

نهالستان بهمن ابادی