شلیل انجیری

البوم عکس نهال های میوه

عکس میوه درختان جهت گرفتن پیوندک نهالستان در تابستان 98

 

نهال الو سیاه
شابلون کالیفرنیا
دیررس

 

سیب دماوندی
سیب

 

 

شلیل انجیری
شلیل انجیری

 

 

 

هلو البرتا
هلو البرتا

 

 

شلیل شمس
شلیل شمس

 

 

 

انار ساوه
انار ساوه

 

 

بادام
یادام

 

تنوع میوه ها و نهال ها زیباترین موهبت الهی است .

به امید ایرانی سر سبز و شاد

نهالستان بهمن ابادی

نهال زردالو

نهال زردالو

نهال زردالو
نهال زردالو

نهال زردالو

رقم: پیش رس ، شاهرودی

نهالستان بهمن ابادی