گردو خوشه ای

نهال گردو خوشه ای (بذری)

گردو خوشه ای
گردو خوشه ای

 

فروش ویژه گردو خوشه ای

نهال گردو بذری و نژاد دار بوده و پیوندی نمی باشد

ویژگی :درخت شاخه دار

تعداد محدود

 

 

به امید ابادانی ایرانی سرسبز و شاد

 

نهالستان بهمن ابادی

فروش نهال

نهال گردو – ایرانی و خارجی

نهال گردو
نهال گردو

نهال گردو

رقم: ایرانی و اصلاح شده

گردو ایرانی فوق العاده جنس مرغوب >>> تویسرکان

نهالستان بهمن ابادی