نهال اقاقیا

اقاقیا

نهال اقاقیا >>  نام علمی Robinia

نهالی فوق العاده مقاوم به کم ابی ، بسیار زیبا و ذر ایران به 3 مدل عرضه می گردد.

نهال  اقاقیا مورد علاقه شهرداری های ایران جهت فضا سازی می باشد .

زیبایی اقاقیا به تغییر رنگ برگ های این درخت در تابستان میباشد از رنگ سبز تا زرد تغییر می کند

پارک جنگلی چیتگر پر از اقاقیا گل سفید می باشد که خوشبو نیز هست…

 

 

 

نهال اقاقیا
نهال اقاقیا پیوندی

نهال اقاقیا در 3 مدل :

اقاقیا پیوندی (چتری)

 

اقاقیا پیوندی (گل)

نهال اقاقیا
نهال اقاقیا

اقاقیا گل سفید

نهال اقاقیا
نهال اقاقیا (گل سفید)

نهالستان بهمن ابادی (موسسه کشاورزی بهاران گستر)