توت فرنگی

بوته ای رونده هستش که کافیه 2 و یا 3 تا از این بوته بکارید و بعد مدتی با باغچه ای پر ازتوت فرنگی خواهید بود

توت فرنگی
توت فرنگی