کمک به هموطنان عزیز

 

این اقلام شامل :

آاا

شیرخشک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پتو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کنسرو

 

 

 

و

 

 

 

 

 

 

 

 

، اهدا خون ………..

با مراجعه به فرمانداری ها و جمعیت هلال احمر هم وطنانمان را یاری کنیم.