نهال شلیل مغان

نهال : شلیل مغان red gold(قرمز طلایی) پایه :شفتالو                             زمان رسیدن نهال : اخر مرداد ماه…

بیشتر بخوانید