ژونی پرس

کاج ژونی پرس (خزنده)

      سروکوهی(JUNIPERUSPOIYCPUS): سرو کوهی درختی همیشه سبز از خانوادهCUPRESSACEAEمیباشد که بومی شمال شرقی آمریکا(از کاناداتاخلیج مکزیک)میباشد.گونه ای سروبسیار با ارزش ودیرزیست که در مناطق کوهستانی و بیشتر در…

بیشتر بخوانید