سیکاس

گل و گیاه

شمشاد

شمشاد: طلایی   ،    سبز ، نعنایی  ، پرتقالی و ترون 

کاج:لاوسون ، کامیس پاریس ، سدروس ، ژونی پروس ، 

سرو:نقره ای ، خمره ای ، شیرازی

گل : رز هلندی  ، نسترن ،

ترون :دیوار سبز

سیکاس
سیکاس

 

نهالستان بهمن ابادی تولید کننده انواع نهال میوه و زینتی و گل و گیاه می باشد