این نوشته از سری آموزش‌های نهالستان بهمن آبادی در بخش نهال است .در این نوشته سعی داریم شما را با آفات و بیماری های انار آشنا کنیم .

در سال های اخیر اکثر مردم به دلیل زندگی ماشینی و دوری از طبیعت برای تعطیلات و اخر هفته ها به دنبال باغ و باغچه ای برای زندگی هستند 

در این میان تصمیم داریم شما رو با انواع گل و گیاه اشنا کنیم که در این زمینه کمک هستند

انار یکی از میوه خوشمزه و پرخاصیت است که نحوه نگهداری و مصون نگه داشتنش از آفات و بیماری ها بسیار حائز اهمیت است ‌. ما در این مقاله انواع بیماری ها و آفات مهم درخت انار و راه های از بین بردن آن ها را به شما آموزش می دهیم.

 

انواع آفات و بیماری های انار:

۱)کرم گلوگاه 

۲)کرم به 

۳)سوسک چوبخوار 

۴)کرم سفید ریشه

۵)شته انار

۶)شپشک آرد آلو

۷)پوسیدگی و ترشیدگی میوه 

۸) پوسیدگی طوقه

 

۱) کرم گلوگاه انار:

یکی از آفات مهم درخت انار که حشره کامل آن پروانه کوچک و خاکستری رنگ است که طول ۹ الی ۱۱ میلی متر دارد. بال های رویی آن خاکستری است که در قسمت انتهایی آن نوار موج داری خاکستری نمایان است. تخم های این حشرات قرمز و تخم مرغی شکل می باشد. لاروی آن حدود ۲۱ میلی متر است. پشت لاروها موهای کم رنگی دیده می شود. این لارو ها سفید و قرمز تا قهوه‌ای رنگ هستند. در این آفت حشرات ماده پس از جفت گیری تخم خود را داخل تاج انار و روی میله پرچم قرار می دهند. پس از مدتی این تخم ها تفریخ می شوند و بعد از تغذیه از گلوگاه انار زیر پوست انار نفوذ پیدا می کنند و از میوه انار تغذیه می کنند. لکه های تیره روی میوه های آلوده ظاهر می شوند که زیر انگشت بسیار نرم هستند. پس از اینکه قارچ ها و کپک ها به محل ترک انار نفوذ پیدا کنند خسارت ثانویه و در نهایت به پوسیدگی انار منجر می شود.

 

 

راه های مقابله با کرم گلوگاه انار:

برای کنترل این آفت انارهای پوسیده و باقی مانده را در فصل زمستان جمع آوری کنید. این کار موجب کاهش جمعیت آفت می شود. همچنین در صورت شدت گرفتن آفات از سموم مناسب جهت از بین بردن این کرم به کار ببرید. اگر آبیاری به صورت نامناسب است آن را تنظیم کنید.

 

 

 

۲)کرم به:

این آفت روی درخت انار ، پوسته تنه و یا شاخه درخت زخمی تخم گذاری می کند. این لارو از قسمت کامبیوم و قسمت زیرین پوست تنه و شاخه تغذیه می کند. فضولات ریز قهوه‌ای روی پوست میوه به جای می گذارد. در صورت تغذیه از قسمت زیرین پوست لکه های تیره و خشکیده ای روی تنه و شاخه نمایان می شود که با ادامه فعالیت روی قسمت های آسیب دیده به شکل پوسته بزرگ از تنه و شاخه جدا می شود. 

 

 

راه های مقابله با کرم به:

برای از بین بردن این آفت از بروز استرس در درخت جلوگیری کنید. همچنین در صورتی که فعالیت این آفت شدت یافت محل فعالیت لاروها را به وسیله سم فسفره مانند دیازینون بشویید.

 

 

 

۳)آفت سوسک چوبخوار درخت انار:

سوسک چوبخوار از جمله آفات مهم انار است که موجب به ضعیف شدن و خشکیدگی تنه و شاخه های درخت می شود. لاروی این آفت کرم و زرد است که طولی بیش از ۴ سانتی متر دارند. حشرات کامل بالپوش های قهوه ای دارند. این سوسک ها از بافت نازک شاخه ها تغذیه کرده و بر روی شاخه های ضعیف تخم گذاری می کنند. این لارو ها اواخر تابستان و اوایل پاییز زیر پوست درخت از بافت گیاه تغذیه می کنند. از ناحیه کامبیوم تغذیه کرده و موجب به قطع آوند ها و اختلال در جریان شیره نباتی درخت می شوند.

 

 

 

راه های مقابله با آفت سوسک چوبخوار:

برای از بین بردن این آفت از زنبور شکارگر مانند زنبور پارازیته استفاده کنید. گونه سخت بالپوش دارای لاروی گوشتخوار است و از لاروی سوسک چوبخوار تغذیه می کند. سم به طور موثر این آفات را از بین نمی برد و تنها موجب به برهم زدن تعادل طبیعی باغ ها می شود و جمعیت آفات را افزایش می دهد. همچنین دوره آبیاری را تنظیم کنید و کوددهی درختان را در زمان مناسب انجام دهید و به طور منظم درخت را هرس کنید.

 

 

۴)کرم سفید ریشه:

یکی دیگر از آفات درخت انار است که در باغ های میوه به خصوص باغ هایی که خاک قابل نفوذ دارند فعالیت می کنند. کرم ها ریشه های فرعی را به صورت کامل می خورند و پوست اصلی را مورد حمله قرار می دهند. این آفات در یک دوره سه ساله زندگی می کنند و هر سال نسل جدید تولید می کنند و فصل بهار و تابستان اولین سن آن ها به سطح زمین می آید و در عمق ۱۰ الی ۱۵ سانتی متری خاک زندگی می کنند و سن بندی در پاییز و زمستان به عمق ۴۰ سانتی متری خاک می رود و در آنجا استقرار می یابد. سن سوم نیز اواسط اردیبهشت ماه است که به صورت حشره کامل خارج می شود. این حشرات پس از جفتگیری در خاک تخمگذاری می کنند و لاروها پس از بیرون آمدن از تخم ، تغذیه خود را از ریشه ها شروع می کنند.

 

 

 

راه های مقابله با کرم سفید ریشه:

برای مبارزه با این حشره می توان در بهار و تابستان از سموم دیازینون ۶۰ % امولسیون به نسبت ۳/۵ – ۳ لیتر در هکتار و یا لیندین به صورت پودر ۲۵ % به نسبت ۱۰ کیلو در هکتار در ۱ تا ۲ نوبت استفاده کرد. همچنین محلول پاشی پای درخت و از بین بردن حشرات کامل و بیل زنی در بهار برای کاهش جمعیت مفید است.

 

 

 

۵)شته انار:

یکی دیگر از آفات مهم درخت انار است که خسارت زیادی می تواند به درخت وارد کند شته ها هستند. دو گونه از شته روی درخت انار دیده شده است که از نظر ظاهری شبیه بهم و در اکثر نقاط ایران وجود دارد. میزان خسارت در آفت سبز بیشتر است. این آفت در تمام مناطق ایران که انار را کشت می کنند وجود دارد.

 

الف)شته سبز:

این شته در سطح رویی برگ ها و حوالی رگبرگ ها دیده می شود. شته سبز به تمام سرشاخه ها ، گل ها و جوانه ها حمله می کند و اگر جمعیت اوایل فصل باعث پیچیده شدن برگ ها ، ریزش گل ها و میوه های جواب شود در ادامه تابستان عسلک ترشح می کند و اندام های هوایی را شیره دار می کند. جمعیت شته ها در تابستان کاهش زیادی دارد و با شروع پاییز دوباره افزایش می یابد. این حشرات طولی بین ۲/۵ الی ۳ میلی متر دارند و نوع ماده آن در آبان و آذر روی درختان جفتگیری می کند و تخم های خود را روی سرشاخه های انار قرار می دهد.

 

ب)شته جالیز:

این آفت سطح پشتی برگ ها و روی گل ها و جوانه ظریف انتهایی فعالیت می کند. ۱/۵ میلی متر طول آن است و شاخک و پنجه هایش از حالت عادی تیره تر است. با حمله این آفت برگ ها می پیچد.

 

 

راه های مقابله با شته:

برای از بین بردن این آفت می توان از شکارگر ها و پارازیت ها استفاده کرد.همچنین در صورت تشدید در آفات اول فصل از سموم شیمیایی استفاده کنید. برای مثال ترکیبات روغنی ، ترکیبات سوزاننده و یا ترکیبات فسفره روغنی در زمستان بر علیه تخم ها سمپاشی کنید یا یکی از ترکیبات سیستمیک مانند دی متوات را فصل بهار روی برگ ها اسپری کنید.

 

 

 

۶)شپشک آرد آلو انار:

شپشک آردآلو انار در سن حشره کامل طولی بین ۲/۵ تا ۵ میلی متر دارد. بدن آن ها از ذرات سفید مومی پوشیده شده است. حشرات نر آن ها قهوه ای متمایل به زرد می باشد. این آفت به طور عمده در شمال ایران وجود دارد. عامل این بیماری نماینده‌ای مولد می باشد که خسارت آن ها روی درختان انار موجب ضعف عمومی گیاه، ریزش برگ های فوقانی ، خشک شدن تدریجی ، توقف رشد، زردی برگ ها و سخت شدن سرشاخه ها می شود.غده ای شدن توام با پوسیدگی عمومی ریشه نمایان می شود و باعث زوال و مرگ تدریجی گیاه می شود. 

 

 

راه های مقابله با شپشک آرد آلو:

با حمله نماتد به درخت انار رشد گیاه قطع شده و نمی تواند ریشه لازم را در گیاه بگستراند و به تدریج جمعیت را افزایش می دهد که در نهایت موجب زوال و مرگ درخت می شود. اگر گیاه بتواند در سال های اولیه رشد خود به طور کافی ریشه بگستراند و در وضعیت مناسب نگهداری قرار داشته باشد انگل آسیب زیادی نمی تواند به گیاه وارد کند. زمان مناسب برای این کار بین ۵ الی ۷ سال می باشد. درختان پس از آن می توانند خسارت نماتد را تحمل کنند و آسیب جدی نبینند‌. بنابراین هنگام کاشت خاک مناسب برای انتخاب کنید. آبیاری ، هرس و کوددهی را در زمان مناسب انجام دهید. 

۷)پوسیدگی و ترشیدگی میوه انار:

یکی از بیماری های انار این که توسط یه گونه قارچ فعالیت خود را آغاز می کنند. هنگام گلدهی درخت نیس حشره موجب ریزش گل ها می شود. و پس از آنکه میوه در محل نیش حشرات تشکیل شد ابتدا لکه هایی روی میوه ایجاد می شود که ابتدا کرم رنگ و به مرور تیره تر می شوند. زیر این لکه ها پوست دانه ها تغییر رنگ می دهد و پس از مدتی له و ترشیده می شود.

 

 

راه های مقابله با پوسیدگی و ترشیدگی میوه انار:

برای کنترل این آفات پوشش گیاهی اطراف باغ را بهبود ببخشید. در روش شیمیایی نیز از حشره کش هایی مانند لبایسید در ترکیب با کاپتان استفاده کنید و به طور منظم یکبار در ماه و در چهار نوبت آن را بپاشید.

 

 

 

۸)بیماری پوسیدگی طوقه:

پوسیدگی طوقه یکی دیگر از بیماری های مهم درخت انار می باشد. عامل آن گونه از قارچ ها می باشد که اطراف طوقه موجب به ریزش پوست خواهد شد و هنگامی که پوست پوسیده شود رشد شاخه های برخی نقاط مختلف درخت انار متوقف می شود و در سال های بعد درخت انار پوستی جدید و متورم تر از پوست قبلی ایجاد می کند. ممکن است سطح چوب در محل طوقه بر اثر رشد قارچ های غیر بیماری زا سیاه شود ولی قسمت های بالا ها ی و سالم باقی بماند. در باغ های آلوده علائم بیماری روی ریشه ها مشاهده نشده و آلودگی ریشه موجب از بین رفتن تمام نقاط درخت می شود. 

 

 

راه های مقابله با پوسیدگی طوقه:

یکی از این راه ها استفاده از ارقام مقاوم انار است که کمتر از ارقام دیگر آسیب می بینند و فقط در صورت قرار گرفتن در شرایط خاص آسیب می بینند. همینطور در مناطقی که میزان آبیاری درختان بیشتر است این بیماری شایع تر می باشد بنابراین میزان آبیاری را تنظیم کنید. و همچنین در صورت تشدید می توانید محل زخم را بتراشید و ضدعفونی کنید و در طول رشد حداقل دوبار از سم های قارچ کش مانند کوپراکسی کلرید ، بنومیل و یا متالاکسیل نسبت به از بین بردن بیماری درخت انار آلوده استفاده کنید‌.

 

نهالستان بهمن آبادی هر روزه آماده‌ی مشاوره و پاسخ به خریدارن حضوری و غیرحضوری ( تلفنی) است.

آدرس : کرج ، مشکین دشت ، جاده‌ی خوشنام ، 100 متر بعد از آهن فروشی بیاتلو ، نهالستان علیرضا بهمن آبادی.

لینک گوگل مپ :  https://goo.gl/maps/QXg1yzMpA389mBXb7

اگر از مترو استفاده ‌می‌کنید، به ایستگاه مترو کرج آمده سپس با تاکسی‌های خطی به مشکین دشت بیاید.

تلفن‌های تماس : 

38 46 666 0912

31 11 282 0938

03 14 164 0912 

99 86 276 0930

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *