نهال های  میوه

هنگام خرید نهال با قیمت های متفاوتی رو برو می شویم

سوال؟

کدام قیمت ها واقعا درست هستند؟

1-جنس نهال

2_کیفیت نهال

3_سایز و سن نهال

جنس نهال

به طور مثال  انواع و اقسام هلو و شلیل در بازار وجود دارد ولی نوعی از نهال که جنس مورد نظر شما باشد بسیار با اهمیت است

تقاضای مشتری: هلو انجیری

سال اول باردهی ندارد

سال دوم : شروع باردهی

نوع میوه :هلو انجیری نیست >>> مثال بار نهال >هلو البرتا >ضرر و زیان مشتری

1- وقت مشتری

2_هزینه مشتری

با خرید نهال از نهالستان معتبر به خودتان کمک کنید


امیدوارم بتونیم در خرید نهال خوب یه شما کمک کنیم

نهالستان بهمن ابادی