نهال انگور _ بیدانه
نهال انگور _ بیدانه سفید

 

 

انگور

با نام علمی grape

به دو گروه دانه دار و بیدانه تقسیم میشود

به بی ابی کاملا سازگار بوده

 

———————————————————————————-

 

فضای سبز خانه های امروزی

 

به عنوان پوشش داربستی و تونل استفاده میشود

تونل انگور _ نهالستان بهمن ابادی
تونل انگور

 


 

09302768699

نهالستان بهمن ابادی