نهال گلابی در انواع مختلفی موجود  و در بازار ایران میوه گلابی بیروتی قیمت بالایی دارد

گلابی :بیروتی – شامیوه – درگز – مصری – دوشیز

بهترین رقم گلابی ، گلابی بیروتی از نظر اقتصادی عالی بوده

گلابی در قزوین بویین زهرا واقعا عالی جواب داده

نهال گلابی
نهال گلابی