گل محمدی

ارتفاع: 50 cm الی 1 m

محصول گل محمدی گلاب ، اسانس و گلبرگ خشک می باشد

گل محمدی
گل محمدی

 

سالانه گلاب و اسانس ایران به کشورهای حوزه خلیج فارس و کشورهای اروپایی از جمله فرانسه و انگلیس صادر می‌گردد