شمشاد طلایی
شمشاد طلایی

گیاه : شمشاد

رقم: طلایی

شمشاد طلایی با برگ های طلایی و حاشیه داخلی سبز در راهروها ، کنار جدول ها استفاده می شود

شمشاد طلایی
شمشاد طلایی

 

شمشاد
شمشاد طلایی

نهالستان بهمن ابادی

تولید کننده انواع نهال و گل و گیاه