نهال ریشه لخت

نهال ریشه ای و نهال گلدانی؟

فروش نهال به دو صورت ریشه لخت و ریشه پر (گلدانی) می باشد   در فصل بهار و تابستان و پاییز نهال ها به صورت گلدانی جا ب جا میشوند…

بیشتر بخوانید