نهال خرمالو
نهال خرمالو

 

نهال خرمالو

رقم : ایرانی و خارجی

پایه : خرمالو جنگلی

نهالستان بهمن ابادی