نهال انجیر گلابی
نهال انجیر گلابی

 

 

نهال : انجیر گلابی

3 فصل باردهی

نهالستان بهمن ابادی